Retouren

Bestelling annuleren, herroepen & retourneren binnen zichttermijn

 

Bestelling annuleren
Wanneer u een bestelling wenst te annuleren kunt u dit kosteloos doen. Stuur in dat geval een e-mail naar ons en wij annuleren uw bestelling. Het door u betaalde bedrag van uw bestelling betalen wij dan uiterlijk binnen 5 werkdagen aan u terug. Wij betalen u terug via dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke betaling van uw bestelling heeft verricht. Kosteloze annulering is niet meer mogelijk wanneer uw bestelling reeds in verwerking is, met onze vervoerders onderweg is, of u de bestelling al heeft ontvangen. U heeft dan nog uiteraard wel de mogelijkheid om het artikel te retourneren volgens de procedure bestelling herroepen en retourneren binnen zichttermijn.

 

Bestelling herroepen & retourneren binnen zichttermijn

Bestelling herroepen

Is de bestelling niet wat u heeft verwacht? Jammer, maar geen enkel probleem. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn eindigt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een schriftelijke verklaring (per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. In ieder geval dient u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U heeft na herroeping nogmaals 14 dagen de tijd om uw product retour te sturen.

Bestelling retourneren binnen zichttermijn

Het is mogelijk om het artikel naar ons terug te sturen of zelf te retourneren bij ons in Nederweert. Vul het retourformulier in en doe dit in de originele doos van het betreffende artikel en pak dit indien mogelijk in een omdoos ter voorkoming van eventuele schade. Zowel de directe kosten als het risico van verzenden zijn bij een retournering voor uw rekening. Wij adviseren u er voor te zorgen dat u een verzendbewijs ontvangt van het door retour verzonden artikel.

U kunt het retour te sturen artikel retourneren naar onderstaand adres:
1ekeus.nl
t.a.v. retouren
Pannenweg 422
6031 RK Nederweert.

Indien de retour te sturen bestelling lichter is dan 31 kg dan kan dit als pakket via een door u te selecteren vervoerder verzonden worden. Indien het gewicht meer dan 31 kg bedraagt dan kan dit niet meer als pakket verzonden worden, maar zal dit middels pallettransport dienen te gebeuren. Indien gewenst kunnen wij ook voor u het transport regelen, de werkelijke kosten worden dan met u verrekend met het terug te ontvangen bedrag.

 

Voorwaarden tijdens de bedenktijd

Let op: de bedenktijd is een zichttermijn, geen gebruikstermijn. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het artikel en de verpakking. U mag het artikel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

Het artikel dat u terug wilt sturen dient, indien redelijkerwijs mogelijk, onbeschadigd, vrij van gebruikssporen, compleet en in originele verpakking te worden teruggestuurd. Dit wil zeggen dat alle meegeleverde boekjes, gebruiksaanwijzingen en accessoires in de doos moeten zitten. Om het artikel goed te kunnen bekijken, kan uiteraard de verpakking zorgvuldig geopend worden om deze te bekijken. Bij het opnieuw verpakken dient het gebruik van plakband geminimaliseerd te worden. Het gebruik van andere verpakkingsmiddelen (Ducttape, schilderstape e.d.) is niet toegestaan.

U mag een artikel testen, zoals u dit ook in de winkel zou kunnen\mogen\willen testen, dat betekent bij elektrische artikelen of artikelen met een accu dat u het artikel mag aanzetten om het gevoel te krijgen of dit voor u geschikt is. Er mag niet mee gewerkt worden! Artikelen waar brandstof, olie en\of andere vloeistoffen in moet, kunnen wij helaas niet terug nemen indien dit door u is toegevoegd. Indien een artikel opgebouwd moet worden om het goed te kunnen beoordelen, dan dient dit niet verder opgebouwd te worden dan noodzakelijk en de onderdelen van het artikel mogen enkel handvast gemonteerd te worden.

 

Van retour uitgesloten artikelen

Helaas zijn er ook artikelen die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht en derhalve niet door ons retour genomen kunnen worden.

Uitsluiting van het herroepingsrecht en retournering zijn artikelen:

 - die volgens uw specificaties speciaal voor u zijn gemaakt;
 - die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 - die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 - die verzegeld zijn en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken;
 - die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere artikelen.

 

Financiële afhandeling herroepingsrecht

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u het betaalde bedrag voor het artikel inclusief eventuele  verzendkosten van ons terug binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij het artikel hebben teruggekregen. Terugbetaling doen wij altijd z.s.m. en streven ernaar dit binnen 5 werkdagen te verrichten. Wij betalen u terug via dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke betaling heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor een terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u het geretourneerde artikel contant hebt afgerekend bij afhaling, dan maken wij het terug te betalen bedrag over naar een door u op te geven bankrekening.

U dient het te retourneren artikel binnen 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Indien u niet binnen 14 dagen na het melden van de herroeping het artikel naar ons terugstuurt, vervalt uw recht op herroeping en kan het artikel niet meer retour gezonden worden.

Zowel de directe kosten van het terugzenden van (een deel van) de bestelling, als het risico van het verzenden komen voor uw rekening. Als u het aangekochte artikel voor meer hebt gebruikt dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen, of als u de originele verpakking hebt beschadigd of weggegooid, bent u aansprakelijk voor de waardevermindering. Door het gebruik, of een beschadigde dan wel ontbrekende verpakking, is het artikel namelijk niet meer in “winkelstaat”, waardoor wij het recht hebben om u minder terug te betalen dan u betaald heeft. Waardevermindering kan bij niet meer te verkopen artikelen oplopen tot 100%.

Indien uw bestelling uit meerdere artikelen bestond en u een deel van de bestelling behoudt kan het zijn dat het bestelbedrag na terugbetaling van het geretourneerde artikel lager is dan € 70,00. Indien dit het geval is dan worden er alsnog verzendkosten voor het behouden deel van de bestelling in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

 

Bestelling, verkeerd, kapot of niet compleet ontvangen

Wij proberen er alles aan te doen om uw bestelling in goede orde bij u af te laten leveren. Toch kan het zo zijn dat er een product is beschadigd of dat er iets ontbreekt. U dient bij bezorging direct de levering te controleren op juistheid en volledigheid, alsmede de artikelen te controleren op eventuele schade. Indien u een verkeerde, kapotte of incomplete bestelling heeft dan dient u zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur na ontvangst met ons contact (telefonisch of per e-mail) op te nemen. In overleg met u zullen wij dan werken aan het oplossen van het probleem. Een oplossing kan bijvoorbeeld bestaan uit het toesturen van ontbrekende of te vervangen onderdelen. Wanneer het probleem niet binnen enkele werkdagen op deze wijze te verhelpen is, dan kan het artikel kosteloos worden geretourneerd met een verzendlabel dat u van ons ontvangt. Nadat u het artikel heeft terug gestuurd streven wij er naar binnen 5 werkdagen een nieuw exemplaar te versturen. Dit is afhankelijk van het probleem en soort artikel wat u besteld heeft.